top of page

Mosty září 2022

Food and Flower

Mosty září 2022

Z obsahu

Editorial
Kostel má být živý, ne skanzenem
Výzdoba modlitebny na faře v Trutnově
Pročmárala jsem se až do pozdního věku
Pár obecných slov o umění
Nevšední kříž od Maxima Velčovského
S mladými za Plečnikem
Nový oltářní obraz v Dobrušce
První byla Marie s Josefem a děťátkem
Máme věřit na zázraky?
Pouť pro pravdu, letos už jedenáctá
Žďárského Bydžov
Stalo se…
Aktuálně v diecézi…
Naše církev v novém?
Lektorský kurz

Počet stran:

16

bottom of page