top of page

Úpice

Telefon:

E-mail:

Adresa:

603 277 267

Husova 644 Úpice 542 32

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

64201805

228554245/0300

Mgr. Tomáš Karel
administrátor, telefon: 603 277 267
tomas.karel@ccsh.cz

Bohoslužby:

každou neděli od 8.30 hodin
Husův sbor

Další aktivity:

O OBCI

HUSŮV SBOR V ÚPICI
Husova 644, 542 32 Úpice
Královéhradecká diecéze, vikariát Náchod, administrováno obcí Trutnov
architekt: František Hanuš | stavitel: Jaroslav Budínský, stavba svépomoci
1923-1925
novostavba
klasicizující moderna, rondokubismus
nemovitá kulturní památka (1997)

K architektonickým dominantám města Úpice, ležícího v údolí řeky Úpy v kopcovité krajině Podkrkonošského Podhůří, patří honosná budova Husova sboru, jejíž silueta se propisuje do městského panoramatu. Stavba tyčící se ve strmém terénu v sousedství centrálního historického náměstí T. G. Masaryka, vznikla v letech 1924-1925 podle plánů Františka Hanuše, stavitele v Úpici, v režii svépomoci zdejší náboženské obce, za účasti dalšího místního stavitele Jaroslava Budínského.
O nově vzniklé církvi se v Úpici mluvilo na jaře roku 1920 při veřejných schůzích organizovaných skupinou místních přívrženců CČS. Přes bouřlivý nesouhlas katolíků se 27. října 1920 v Sokolovně konaly první bohoslužby a první křtiny. Počátkem roku 1921 se k CČS v Úpici hlásilo téměř 35% obyvatel, přičemž prostory Sokolovny, kde se konaly pravidelné bohoslužby, přestaly kapacitně stačit. Náboženskou obec schválil ministerský výnos již roku 1923. Ve stejném roce, bez potřebných financí začala příprava stavby vlastního sboru. K získání financí obec organizovala různá divadelní představení a zábavy. Rozhodlo se stavbu realizovat ve vlastní režii s ohledem na finanční situaci obce. Na stavbě pracovala dobrovolně řada věřících a veškeré práce se svěřovaly jen místním zedníkům a řemeslníkům. Příprava pozemku a stavby začala za nepříznivého počasí před koncem roku 1923.
Na stavbu zavítal také patriarcha Karel Farský. Slavnostní otevření se konalo 9. srpna 1925 za přítomností biskupa G. A. Procházky, který předal klíče od sboru a sloužil první bohoslužby v novém sboru. Stavební náklad bez vybavení činil 953 247,22 Kč. Obec, která si „troufla na stavbu sboru v hodnotě skoro milion korun, ale v pokladně měla sotva na plány“ splácela dluhy až do roku 1944.
V tympanonu většího štítu fary je symbol kalicha se slovy Mistra Jana Husa: „PROSÍM VÁS, ABYSTE SE MILOVALI, DOBRÝCH NÁSILÍM TLAČITI NEDALI A PRAVDU KAŽDÉMU PŘÁLI.“

bottom of page