top of page

Česká Třebová

Telefon:

E-mail:

Adresa:

724 704 977

Sychrova 104 Ústí nad Orlicí 562 01

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

61239151

1321793309/0800

Štěpán Klásek
administrátor, telefon: 724 704 977
stepan.klasek@ccsh.cz

Aleš Toman
jáhen, telefon: 732 432 341
ales.toman@ccsh.cz

Lenka Klásková
kazatelka, telefon: 739 915 655
lenka.klaskova@ccsh.cz

Bohoslužby:

1. a 3. neděli od 17 hodin
Husův sbor

Další aktivity:

Husův sbor Ústí nad Orlicí 1., 3., 5. neděle od 14 hodin

O OBCI

První duchovní správa CČS(H) pro celé Vysokomýtsko byla zřízena od 1. září 1920 ve Stradouni. V České Třebové vznikla filiální náboženská obec r. 1923 a státní souhlas s osamostatněním byl udělen Náboženské obci CČS(H) v České Třebové v roce 1930. V červnu 1938 pak získala svůj vlastní stánek koupí Vyskočilovy vily v Mlýnské ulici, ve které byla upravena bohoslužebná síň, úřední místnost i byt pro faráře a sborovníka, a stal se z ní Husův sbor. Stavba této krásné secesní budovy byla dokončena v r. 1910 podle plánů pražského architekta Aloise Dryáka, který navrhl i reprezentativní budovu zdejšího gymnázia. Z původní výzdoby zůstala dodnes zachována řada krásných stavebních prvků, např. původní schodiště vedoucí z haly do 1. poschodí s nádherným vitrážovým oknem. Jako v nejhonosnějším českotřebovském domě své doby ve Vyskočilově vile v r. 1912 přenocoval arcivévoda Karel, pozdější poslední rakouský císař, se svou ženou Zitou.

bottom of page