top of page

Chrudim

Telefon:

E-mail:

Adresa:

608 035 421

Husova 1163 Chrudim 537 01

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

64783022

2800393526/2010

Mgr. Tereza Šmejdová Koselová
farářka, telefon: 608 035 421, 723 504 135
tereza.koselova@ccsh.cz

Bohoslužby:

každou neděli od 9 hodin
Husův sbor

Další aktivity:

O OBCI

Od roku 1921 probíhaly pokusy o založení místní náboženské obce nově vzniklé Církve československé ze strany křesťanů z Chrudimi a okolí. Během té doby zde sloužili faráři ze sousedních obcí, br. Jelínek z Heřmanova Městce a br. Povolný z Pardubic. Snahy o samostatnou obec se naplnily v květnu 1922 a do obce byl ustanoven farář Karel Svoboda. Nově vzniklou obec podpořil svou návštěvou jeden ze zakladatelů církve a první patriarcha Karel Farský.
Od roku 1924 byl farářem Josef Frey a pomocným duchovním Bohuslav Lohnický. K bohoslužebným shromážděním se věřící scházeli v aule chrudimského gymnázia. Obec pořádala kulturní představení a přednášky, zpočátku za účelem vylepšení problematické finanční situace obce či za účelem podpory méně majetných a k vánočnímu obdarování dětí.
Aktivity náboženské obce směřovaly do všech věkových i sociálních vrstev. Působení církve bylo šířeno do vesnic a městeček v okolí Chrudimi, sloužilo se v Bítovanech, Hrochově Týnci, Chrasti, Orli, Slatiňanech, Zaječicích. Ve školách probíhala výuka náboženství, sesterským sdružením a sdružením mládeže byly pořádány besídky, pěvecká vystoupení dětí a mládeže při svátečních příležitostech.
I přes značný finanční nedostatek, avšak z touhy o svůj vlastní prostor, byla roku 1934 zahájena výstavba sboru pod vedením stavitele Cyrila Luhana, významného představitele chrudimské architektury 1. poloviny 20. st. Sbor byl dle plánu otevřen slavnostní bohoslužbou za účasti biskupa Korduleho a hojné účasti věřících z Chrudimi a sousedních obcí 28. září 1935. Dodnes tuto slávu dokládají vystavené fotografie ve sboru. Sbor je vybaven varhanami od firmy Tuček z Kutné Hory a od roku 1941 křížem vyhotoveným chrudimskou dřevařskou školou a sklenářskou školou v Železném Brodě. Skleněná výplň představuje strom s dvanácti holubičkami.
V roce 1947 byla na Husově sboru odhalena pamětní deska obětem nacismu se jmény 28 členů NO.
Mnohé aktivity probíhaly i pod dlouholetým duchovním vedením faráře Zdeňka Lulka a probíhají dodnes, ač v mnohem skromnějších podmínkách. Ve sboru se pořádají koncerty a výstavy, často s charitativním cílem, ale hlavně se tu stále schází společenství věřících okolo Kristova stolu.

bottom of page