top of page

Holice v Čechách

Telefon:

E-mail:

Adresa:

608 035 421

Puškinova 719/I 534 01 Holice v Čechách

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

65669975

1200347329/0800

Mgr. Tereza Šmejdová Koselová
administrátorka, telefon: 608 035 421, 723 504 135
tereza.koselova@ccsh.cz

Mgr. Helena Salfická
externí duchovní, 721 407 242
helena.salficka@holice.cz

Bohoslužby:

každou neděli od 14 hodin
Husův sbor

Další aktivity:

Horní Jelení - každou 1. a 3. neděli od 14 hodin
Sanatorium Topas - každou 3. středu od 14 hodin

O OBCI

Již koncem roku 1920 se obyvatelé města Holice a jeho okolí veřejně hlásili k nově vzniklé Církvi československé. Dalšího roku se aktivizuje i široké venkovské okolí a na mnoha místech jsou konány bohoslužby. 13. července 1921 přijal pozvání i jeden ze zakladatelů církve a pozdější první patriarcha Karel Farský, aby sloužil na náměstí bohoslužby. Od srpna 1921 je zřízena duchovní správa v čele s bývalým římskokatolickým knězem Aloisem Šnoflákem a následovně zvolena i Rada starších. 12. října 1922 byla náboženská obec schválena státem. Tou dobou byl farářem František Holman, zanedlouho vystřídán pardubickým farářem Hynkem Povolným.
V rámci obce rozvíjela svou činnost jednota mládeže, dramatický kroužek, kroužek loutkového divadla, sociální odbor s ošetřovatelskou službou.
Počátky obce provází časté střídání farářů. V roce 1928 přichází Jaroslav Staněk, o dva roky později Jan Vaněk. Od roku 1939 je obec pod vedením faráře Bohumila Skalického, který si pro nepříznivé okolnosti za okupace mění své místo s novopackým farářem Václavem Faltou. Ten se konce války dočkal v Terezíně a do Holic se již nevrátil. V holickém odboji položilo své životy 17 příslušníků náboženské obce.
V poválečných letech obec vykazuje téměř čtyři tisíce členů, nejvyšší počet ve své historii.
Od vzniku obce se bohoslužby konaly na mnoha různých místech, v domech věřících, v hřbitovní kapli Nanebevzetí Panny Marie, v chlapecké škole, sokolovně, pod širým nebem. Od roku 1936 je pronajat dům na náměstí č.p. 15 a upraven na bohoslužebnou místnost a kancelář. Po znárodnění domu se bohoslužby slouží v ulici 28. října u manželů Nevyjelových. Na mnoha místech byly vztyčeny zvoničky: holický hřbitov, Horní Jelení, Vysoké Chvojno, Horní Ředice, Veliny.
Od roku 1925 jsou podnikány snahy o zajištění finančních prostředků pro stavbu vlastního sboru, kterou postupně zhatila okupace, později měnová reforma. V roce 1957 byl zakoupen dům v Puškinově ulici č.p. 719 a po úpravách otevřen slavnostními bohoslužbami 19. ledna 1958. Slouží jako sborový dům dosud a je otevřen nejen pro hrstku věřících, ale všem lidem dobré vůle.

bottom of page