top of page

Hrádek nad Nisou

Telefon:

E-mail:

Adresa:

723 255 696

Lutherova 496 Hrádek nad Nisou 463 34

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

66112184

0982051359/0800

Mgr. Hedvika Zimmermannová
farářka a zmocněnec DR, telefon: 723 255 696
hedvika.zimmermannova@ccsh.cz

Bohoslužby:

nepravidelně - Chrám Pokoje

Další aktivity:

Varnsdorf domácnost - každý 2. a 4. čtvrtek od 14 hodin

O OBCI

Náboženská obec v Hrádku nad Nisou v sobě odráží historické dějiny pohraničí. Vznikla po válce v roce 1950, kdy se po odsunu německého obyvatelstva přistěhovali do regionu obyvatelé z vnitrozemí. Do svého vlastnictví získala náboženská obec od státu areál s kostelem – Chrám Pokoje / Friedenskirche (od roku 2020 památkou) a farou, který byl původně ve vlastnictví německých luteránů. Kostel využívala po dlouhou dobu společně Českobratrskou církví evangelickou. Po roce 1990 se náboženská obec aktivně zapojila do přeshraniční ekumenické spolupráce s německými i polskými luterány i katolíky. Pod náboženskou obec v Hrádku nad Nisou byla sloučena i n.o. Varnsdorf, kam spadá i oblast celého šluknovského výběžku (Rumburk, Šluknov). Můžeme říci, že se jedná o diasporu na velkém, dopravně špatně propojeném území, kde se bohoslužby konají nepravidelně v pronajatých prostorech na základě domluvy s věřícími. Velký důraz je kladen na individuální duchovní péči, diakonickou činnost a na aktivity, které přibližují křesťanství a církevní tradice veřejnosti.


Kromě bohoslužeb je kostel hojně využíván k dalším aktivitám jako jsou výstavy, koncerty, přednášky, diakonické aktivity, akce pro veřejnost.

bottom of page