top of page

Hradec Králové

Telefon:

E-mail:

Adresa:

774 529 428 (pouze v úředních hodinách)

Ambrožova 729/1 Hradec Králové 500 02

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

62695649

2102156080/2010

Mgr. Pavel Pechanec, biskup, administrátor; pavel.pechanec@ccsh.cz


pro NO NECHANICE - Mgr. Vladislav Pek, duchovní; vladislav.pek@ccsh.cz

Bohoslužby:

každou neděli od 9.30 hodin
Sbor kněze Ambrože
info.hk@ccsh.cz

Další aktivity:

Domov U Biřičky Nový Hradec - každé 1. úterý od 14 hodin a Chytré hlavičky 1. čtvrtek v 14.00 hodin
Křesťanská meditace - každé 1. a 3. úterý od 17 hodin, Sbor kněze Ambrože
Křesťanská meditace ONLINE - 1. a 3. úterý od 19 hodin
Biblické hodiny zasedací síň diecézní rady - čtvrtek od 17 hodin
Setkání dětí V AMBŘE - pátek od 15.15 hodin
Setkání mládeže v AMBŘE - pátek od 16.15 hodin
Galerie Ambrož - výstva obrazů a otevření prostor Gočárova Sboru kněze Ambrože - každá sobota a neděle 13-16 hodin

FARNÍ ÚŘAD pro vás otevřen:
pondělí 9–13 hodin
středa 13–16 hodin

NECHANICE – Husův sbor - 2., 4. neděle od 14 hodin
Biblické hodiny - 1. a 3. úterý od 18.30 hodin

O OBCI

Roku 1921 cvičili vedle sebe na cvičení sokolové Josef Robl, Ladislav Černý a Václav Tomek. Ti tři se rozhodli, že i v Hradci Králové založí Církev československou. Svolali proto první schůzi, která se konala 24.června 1921 v hostinci "U české koruny". Sešlo se na ní 96 bratří. První velká akce, kterou uspořádali, byly bohoslužby na svátek Mistra Jana Husa. Náboženská obec poté byla schválena Okresní správou v Hradci králové 12.října 1922.
Až do roku 1928 se pravidelné bohoslužby konaly v českobratrském sboru, ale velmi brzy začal být evangelický kostel pro naši obec malý, a tak v roce 1925 farní rada opatřila pozemek a roku 1926 položila základní kámen nového sboru. Za 3 roky na to 22. září 1929 byl slavnostně otevřen Sbor kněze Ambrože, v jehož areálu se skrývá nejen kostel, ale i fara, diecéze a kolumbárium. Projekt pro tuto stavbu vypracoval Gočár a celý areál má tvar lodi, která pluje městem. Lodi, která uprostřed životních bouří, má být místem klidu a bezpečí pro všechny, kteří touží po Boží i lidské blízkosti.

Kromě bohoslužeb je sbor hojně využíván k dalším aktivitám jako jsou výstavy, koncerty, přednášky, diakonické aktivity, akce pro veřejnost. Přízemí lodi je zároveň výstavním prostorem GALERIE AMBROŽ, kde probíhají výstavy výtvarné a fotografické výstavy. V roce 2009 byl započat projekt koncertní zvonohry s 50 zvony - zvonohra bude umístěna ve věži Sboru kněze Ambrože, více na: https://zvonohrahradeckralove.cz/. V současné době je projekt ve fáze kompletace, první koncert byste měli slyšet v roce 2025.

bottom of page