Hradec Králové

Telefon:

E-mail:

Adresa:

739 512 817

Ambrožova 729/1 Hradec Králové 500 02

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

62695649

151749246/0300

Mgr. Františka Pospíšilová
farářka, telefon: 739 512 817
frantiska.pospisilova@ccsh.cz

Bohoslužby:

Další aktivity:

Domov důchodců na Novém Hradci - 1. pondělí 14.30 hodin,
Křesťanská meditace - každé úterý od 18 hodin, od 19 hodin online,
Duchovní procházka od 17:00 hodin,
Biblické hodiny na faře - čtvrtek od 17 hodin,
BA-BI-NEC na faře - čtvrtek od 19 hodin,
Duchovní péče o děti na faře - pátek od 15.15 hodin,
Biblické hodiny - 1. a 3. úterý od 18.30 hodin, Nechanice - Husův sbor
Nechanice – Husův sbor - 2., 4. neděle od 14 hodin

O OBCI

Roku 1921 cvičili vedle sebe na cvičení sokolové Josef Robl, Ladislav Černý a Václav Tomek. Ti tři se rozhodli, že i v Hradci Králové založí Církev československou. Svolali proto první schůzi, která se konala 24.června 1921 v hostinci "U české koruny". Sešlo se na ní 96 bratří. První velká akce, kterou uspořádali, byly bohoslužby na svátek Mistra Jana Husa. Náboženská obec poté byla schválena Okresní správou v Hradci králové 12.října 1922.
Až do roku 1928 se pravidelné bohoslužby konaly v českobratrském sboru, ale velmi brzy začal být evangelický kostel pro naši obec malý, a tak v roce 1925 farní rada opatřila pozemek a roku 1926 položila základní kámen nového sboru. Za 3 roky na to 22. září 1929 byl slavnostně otevřen Sbor kněze Ambrože, v jehož areálu se skrývá nejen kostel, ale i fara, diecéze a kolumbárium. Projekt pro tuto stavbu vypracoval Gočár a celý areál má tvar lodi, která pluje městem. Lodi, která uprostřed životních bouří, má být místem klidu a bezpečí pro všechny, kteří touží po Boží i lidské blízkosti.

Kromě bohoslužeb je sbor hojně využíván k dalším aktivitám jako jsou výstavy, koncerty, přednášky, diakonické aktivity, akce pro veřejnost. Přízemí lodi je zároveň výstavním prostorem galerie AMB. V roce 2009 byl započat projekt koncertní zvonohry s 50 zvony - zvonohra bude umístěna ve věži Sboru kněze Ambrože, více na: https://zvonohrahradeckralove.cz/