top of page

Jilemnice

Telefon:

E-mail:

Adresa:

721 606 876

Horní Rokytnice 720 Rokytnice nad Jizerou 512 45

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

62012673

194281006/0300

Mgr. Vladimír Hraba
administrátor, 721 606 876
vladimir.hraba@ccsh.cz

Dita Kčírková Bašková, DiS.
kazatelka, telefon: 777 608 048
dita.baskova.kacirkova@ccsh.cz

Bohoslužby:

každou 2. a 4. neděli od 17 hodin
Kaple M. J. Husa Rokytnice nad Jizerou

Další aktivity:

Kaple sv. Rodiny v Domově důchodců v Rokytnici nad Jizerou - každý čtvrtek od 14 hodin

O OBCI

Náboženská obec v Jilemnici vznikla ve 20. letech minulého století na svým tvarem netypickém území táhnoucím se ze severu od Harrachova přes levý břeh údolí Jizery a jeho okolí, vedoucí pásem horkých vesnic na západních hřebenech Krkonoš přes Rokytnici nad Jizerou, Poniklou, Jestřábí a Víchovou k Jilemnici a dále pak na jih k Roztokům, Martinicím a Studenci. Spojuje tak v sobě rozsáhlé území vícero kulturně duchovních tradic. Severní oblast byla historicky smíšená česko-německá, naopak jižní kolem Jilemnice představovala nejtradičnější českou kulturní oblast Krkonoš. Bohoslužby se konaly ve Studenci, Jilemnici a Rokytnici. V Jilemnici, kde sídlil farář, církev nikdy nepostavila svůj sbor, ale působila jako nájemce ve sboru Českobratrské Církve evangelické. Po odsunu Němců po roce 1945 byl zakoupen německý evangelický kostelík v Horní Rokytnici - Berlíně (postaven v roce 1927), který by nově posvěcen jako Kaple mistra Jana Husa. NO byla po většinu času od 60. let 20. století administrována (zejména z Vysokého nad Jizerou, respektive z Vrchlabí), což trvá dodnes. Centrum života NO se postupně přesouvalo z Jilemnicka do Rokytnice nad Jizerou, jejíž Husova kaple se stala přirozenou cestou farním centrem NO. Před 15 lety bylo toto směřování zpečetěno přenesením sídla NO právě do Rokytnice, kde nyní působí i Rada starších. V roce 2020 byla dokončena kompletní rekonstrukce kaple, která slouží jak církevním, tak i kulturním účelům.

Poznámka: NO byla od roku 1938 do roku 1945 z více jak poloviny své rozlohy zabrána Říší a na jejím území zrušena. Fungovala tak jen omezeně na území, které spadalo do Protektorátu Čechy a Morava jako součást Církve českomoravské. V původních hranicích byla obnovena v roce 1945.

bottom of page