Nový Bydžov

Telefon:

E-mail:

Adresa:

777 586 314

Dr. M. Tyrše 110 Nový Bydžov 504 01

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

Mgr. Vladislav Pek
farář, telefon: 777 586 314
vladislav.pek@ccsh.cz"

Bohoslužby:

Další aktivity:

O OBCI

Na počátku r. 1920 byla založena nová církev – Církev československá, která od r. 1971 nese ještě přídomek „husitská“. Pro příslušníky této církve v Novém Bydžově byl vybudován Husův sbor v r. 1926, a to podle projektu arch. J. Hurycha. Jeho budova se skládá z pěti traktů. Prostřední má podobu hranolové věže o výšce pěti pater. V ní se nachází vchod, nad nímž je umístěn znak církve, kalich s křížem. Po obou stranách střední části stojí dvoupatrové trakty, k nimž přiléhají ještě prosté budovy patrové.