top of page

Přelouč

Telefon:

E-mail:

Adresa:

777 272 617

Tůmy Přeloučského 332 Přelouč 535 01

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

64244652

1200525359/0800

ThDr. Martin Chadima, Th.D.
farář, telefon: 777 272 617
martin.chadima@ccsh.cz

Bohoslužby:

každou neděli v 14.30
Sbor Tůmy Přeloučského

Další aktivity:

Biblická hodina - středa od 18 hodin

O OBCI

Budova synagogy a bývalé židovské školy v Přelouči byla postavena v letech 1860-1861. Za druhé světové války pak byli židé deportováni do Terezína a místní židovská obec zcela zanikla.
V roce 1946 synagogu a židovskou školu zakoupila Církev československá husitská od židovské náboženské obce v Pardubicích. Synagoga pak byla přestavována v letech 1949-1952 na návrh architekta Františka Kubelky, po jeho smrti převzal práci architekt Rakušan a autorem fresky nad stolem Páně je akademický malíř Josef Skála.
Od roku 1937 zde byl ustanoveným jáhnem František Voňka, v tu dobu zde bylo 818 příslušníků CČS, (1910-1988), 1938 je zde farářem Beneš a Voňka je pak zástupcem faráře (v roce 1942 vysvěcen na kněze). Přeloučská NO ale doposud spadala pod NO v Pardubicích, osamostatnit se jí podařilo až 27. 2. 1939 a 13. 6. 1940 byla úřady oficiálně schválena NO CČS v Přelouči. Slavnostní otevření sboru proběhlo 19. 10. 1952.
V roce 1983 nahrazují faráře Voňku manželé Jelínkovi. Dne 15. 6. 1990 je zde ustanoven farářem Václav Žďárský mladší. V roce 1997 jáhenkou Ivana Dvořáková, od roku 2003 byl duchovním správcem Rudolf Špaček. Dne 1. 2. 2004 byly ustanoveny Tereza Šmejdová Koselová jako jáhenka a administrátorkou Alena Tučková. Přechodně se pak o přeloučskou
NO starala farářka Věra Říhová a od roku 2015 je stálým farářem ThDr. Martin Chadima.

bottom of page