top of page

Rychnov nad Kněžnou

Telefon:

E-mail:

Adresa:

739 937 714; 739 071 416

Bezručova 16 Rychnov nad Kněžnou 516 01

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

64227189

175403864/0300

Mgr. Alena Naimanová
farářka, telefon: 739 071 416
alena.naimanova@ccsh.cz

Petra Šenková
kazatelka, telefon: 739 937 714
petra.senkova@ccsh.cz

Bohoslužby:

2. a 4. neděli od 8.30 hodin
Husův sbor

web: www.husiterk.estranky.cz

Další aktivity:

O OBCI


V květnu roku 1921 se v Rychnově nad Kněžnou konaly 1. Bohoslužby, které sloužil farář Škoda z Vysoké Mýto. Bohoslužby se konaly v dívčí škole nebo modlitebně Jednoty bratrské a jednou měsíčně se střídali duchovní ze vzdálenějšího okolí, např. Jaroměře nebo Studnice. Ještě na začátku roku 1939 spadal Rychnov pod Vamberk, ale již v tomto roce měli zakoupenou vilu, kterou přebudovali na Husův sbor a kam se také nastěhoval vlastní duchovní – jáhen J. Kepl.
První bohoslužby v novém sboru byly 12. 11. 1939. Dalšími duchovními byli bratři B. Bradáč,
V. Mareček, J. Kout a M. Buchar (12 let, až do roku 1955). V průběhu 5 let se vystřídalo několik duchovních. Delší dobu a to 16 let od roku 1960 působil v Rychnově farář M. Lihařík. Po jeho odchodu do Nové Paky pracovali v náboženské obci br. J. Petránek (7 let), sestra L. Pleskotová (6 let)
a A. Naimanová (20 let). Od roku 2003 má náboženská obec partnerskou lutherskou obec ve Weissigu-Schoenfeldu. Z této spolupráce byly podpořeny oprava střechy a zavedeno topení v celém objektu. Při každoročních vzájemných návštěvách káží duchovní v partnerské obci, sdílejí své zkušenosti, tradice i záměry do budoucna. Rychnovský Husův sbor není jen příjemcem, ale i (byť spíše symbolickým) dárcem pro uskutečnění projektů.

bottom of page