Studnice

Telefon:

E-mail:

Adresa:

605 928 435

čp. 76 Studnice 549 48

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

Mgr. Žaneta Černochová
administrátorka a zmocněnec DR, telefon: 605 928 435
zaneta.cernochova@ccsh.cz

Bohoslužby:

každou 2. a 4. neděli od 17 hodin
Husův sbor

Facebook
https://www.facebook.com/NO-C%C4%8CSH-Studnice-103839248386919/

Další aktivity:

úřední hodiny - středa 15-17 hodin

O OBCI

Historie Husova sboru ve Studnici se datuje od r. 1924. Náboženskou obec založil bratr farář František Fišera. Vně sboru je také umístěno kolumbárium, které bylo vybudováno v roce 1952. Současné kněžiště sboru bylo vystavěno podle návrhu architekta Karla Mezery – kříž a nový oltář se sádrovým reliéfem známého sochaře Josefa Kotyzy, který vytvořil řadu historických portrétů – M. Jana Husa, J. A Komenského, K Havlíčka Borovského, Tomáše Garrigua Masaryka, pro chrám sv. Víta realizoval figurální výzdobu varhan nebo chrám sv. Mikuláše v Praze vytvořil unikátní betlém…