top of page

Velké Hamry

Telefon:

E-mail:

Adresa:

606 107 415

468 45 Velké Hamry, Czechia

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

64669793

platby možno přes BÚ Jablonec n. N.: 205383463/0300

Mgr. Benjamin Mlýnek
farář, telefon: 606 107 415
benjamin.mlynek@ccsh.cz

Bohoslužby:

příležitostně
Kaple sv. Anny Hamrska

(Podhorská 582/11, 466 01 Jablonec nad Nisou - administrativní adresa)

Další aktivity:

Domov důchodců Velké Hamry - 2. čtvrtek od 10 hodin,
Tanvald v Domě dětí a mládeže - 3. neděle od 10 hodin

O OBCI

Náboženská obec Velké Hamry

Náboženská obec CČSH Velké Hamry byla založena už v třicátých letech minulého století. Přesto nikdy neměla v majetku vlastní objekt (sbor, kostel, modlitebnu). Bohoslužby a jiná shromáždění konala od počátku vždy v pronajatých prostorách.
Přímo v sídle náboženské obce se tak dělo v sálku bývalé restaurace U Nygrýnů. Když původní majitel restauraci prodal a počet účastníků bohoslužeb klesal, církev se scházela v zasedací síni Obecního úřadu a nakonec našla azyl a pochopení na římskokatolické faře (bývalé jesle – nad železniční tratí).
V současnosti se bohoslužby ve Velkých Hamrech konají v Domově důchodců Hamrovák – a to 2. čtvrtek v měsíci od 10.00 hodin.
K náboženské obci patří ještě bohoslužebné středisko Tanvald. Zde se církev scházela od 50. let v útulné modlitebně Jednoty bratrské (Nad pekárnou). Díky zejména vstřícnosti místního kazatele bratra Rudolfa Borského, jsme zde žili v bratrské shodě – jako jedna rodina. Nájem ukončilo násilné a bolestné rozdělení Jednoty bratrské, kdy nástupnické letniční křídlo Jednoty nabídlo náboženské obci takové nájemní podmínky, které nebylo možno akceptovat.
Dočasně církev nalezla přístřeší v tanvaldském Domě dětí a mládeže. Pro nezájem a díky úmrtí nejvěrnějších členů se zde v současnosti již samostatné bohoslužby nekonají. Pouze jednou za měsíc – společně právě s Jednotou bratskou – 3.neděli od 10.00 hodin.
Nejzajímavějším objektem, který církev ráda využívá, je překrásná Kaple sv. Anny na Hamrskách (Velké Hamry II). Jedná se o obecní kapli pod hřebenem Černé Studnice, která opuštěná chátrala a hrozila její demolice. Několik místních patriotů, pod vedením bratra Jaroslava Patrmana, obrovským nasazením kapli v 60. letech opravili. Díky jim slouží dodnes. Je užívána v ekumenické spolupráci. Konají se zde pohřby a svatby jak církevní, tak civilní. Také koncerty a jiné kulturní akce.
CČSH zde koná bohoslužby pravidelně o církevních svátcích (Vánoce, Velikonoce, M. J. Hus,
na svátek patronky kaple – sv. Anny, Vzpomínka na zesnulé). Nejhojněji zde bývá navštívena Půlnoční bohoslužba, kdy kaple doslova praská ve švech. Tradici půlnočních založil bratr farář Aleš Jaluška, který dokonce svážel pronajatým autobusem účastníky z širokého okolí.

Farář Benjamin Mlýnek dojíždí z Jablonce nad Nisou.
Telefon: 606 107 415, email: benjamin.mlynek@postz.cz

bottom of page