top of page

Vysoké nad Jizerou

Telefon:

E-mail:

Adresa:

721 606 876

Dr. Karla Farského 303 Vysoké nad Jizerou 512 11

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

62014889

190387647/0300

Mgr. Vladimír Hraba
administrátor, 721 606 876
vladimir.hraba@ccsh.cz

Dita Kačírková, DiS.
kazatelka, telefon: 777 608 048
dita.kacirkova@ccsh.cz

Bohoslužby:

každou neděli od 15.30 hodin dle ohlášení
Sbor Dr. Karla Farského, Jablonec nad Jizerou

Další aktivity:

Jablonec nad Jizerou - biblické hodiny 2. čtvrtek v 16.00 hodin
Jablonec nad Jizerou, Český červený kříž - 2., 4. neděle od 15.30 hodin

O OBCI

Náboženská obec ve Vysoké nad Jizerou byla založena krátce po vzniku CČS. Zahrnula do sebe česky osídlenou oblast, která na obvodu původních katolických farností Vysoké, Paseky nad Jizerou a Roprachtice představovala význačné historicko-kulturní středisko českého obyvatelstva oklopeného ze všech stran německým osídlením západních Krkonoš a Jizerských hor (viz Raisův román Zapadlí vlastenci). U vzniku NO stál osobně i patriarcha Karel Farský, jehož rodiště Škodějov do NO též patřilo a ve Vysokém udržoval řadu osobních kontaktů a přátelství. Na malém území NO vznikla brzy četná členská základna a středisko církve v regionu. Během krátké doby byla postavena i budova sboru (1925), jedna z prvních původních novostaveb CČS. Původně bezejmenný svatostánek byl záhy po smrti Farského (1927) posvěcen jeho jménem. CČS již od svého vzniku přijala roli významného společenství dotvářejícího ojedinělou atmosféru života pozoruhodné komunity ve Vysokém a okolí. Z přifařených obcí se bohoslužby konají dodnes v Jablonci nad Jizerou a v minulosti fungovalo také středisko ve Zlaté Olešnici. NO se věnuje aktivitám církevním i kulturním, ve sboru je již několik desetiletí naistalována expozice Pamětní síně Dr. K. Farského a Farského pracovny.

Poznámka: NO byla od roku 1938 do roku 1945 z více jak poloviny své rozlohy zabrána Říší a na jejím území zrušena. Fungovala tak jen omezeně na území, které spadalo do Protektorátu Čechy a Morava jako součást Církve českomoravské. V původních hranicích byla obnovena v roce 1945.

bottom of page