top of page

Mgr. Pavel Pechanec,
VIII. biskup královéhradecký

81038039_3319904454747375_85994423911679
Pavel-350x525.jpg

Pavel Pechanec se narodil v roce 1971 v Havířově. Po základní škole odmaturoval na Střední polygrafické škole v Olomouci a jako tiskař začal pracovat v tiskárně. Poté nastoupil na náhradní vojenskou službu, kde pracoval u technických služeb jako lepič plakátů, popelář, zahradník, závozník... a byla to dobrá zkušenost pro další život.
Díky naprosto neočekávanému duchovnímu "probuzení" se 11. května 1990 rozhodl hledat mezi církvemi "tu pravou" a ke svému dalšímu velkému překvapení zůstal v první, kterou navštívil. Jak říká: „Církev československá husitská mi byla dána s tím, že nechci hledat dokonalé společenství, ale dokonalost odrazu Boží tváře“. 
Po absolvování kazatelského kurzu se Pavel Pechanec rozhodl pro studium na Husitské teologická fakultě v Praze a v roce 1999 promoval v oboru teologie. Nejprve působil jako kazatel v České Třebové, kde v roce 1993 také přijal jáhenské svěcení. Následovalo stěhování na sever Čech do neznámého Českého Dubu, kde se stal farářem. V té době kultury zvláště na malém městě nebylo tolik a lidé toužili po setkávání ve sboru i jinou formou. Začal tedy připravovat filmový festival Jeden svět, literární večery, besedy s videoprojekcí a Český Dub se mu stal srdeční záležitostí. Postupně si zde našel mnoho přátel. Začal hrát v loutkovém a ochotnickém divadle, psal scénáře a hudbu, pomáhal organizovat dětské divadlo "Pruhovaná žirafa". V Českém Dubě osm let působil také jako zastupitel a radní města, kde se nejvíce zasazoval právě o rozvoj kultury ve městě a měl opravdovou radost z každého počinu pro druhé. V Českém Dubě zůstal 21 let, to už byl dlouhou dobu zároveň také duchovním v Bakově nad Jizerou, Kněžmostě a Mnichově Hradišti. 
Kněžské svěcení přijal v roce 1999, nyní administruje náboženskou obec ve Frýdlantě a od roku 2013 je biskupem Královéhradecké diecéze Církve československé husitské. Je ženatý a se svou ženou Janou má dvě dcery – Sáru a Elišku. Miluje čtení knih, plavání a díky paddleboardu i "procházení se po vodě". Od roku 2005 se intenzivně zabývá enneagramem. Každé ráno a večer cvičí a medituje. Pohyb a nacházení vnitřního souznění s Bohem v meditaci je jeho neoddělitelnou součástí dne. Poskytuje duchovní doprovázení a duchovní cvičení. Doprovází při křesťanských meditacích, které od doby nouzového stavu sdílí online.

 

Webové stránky: https://www.pavelpechanec.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/pavel.pechanec.58

Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Pechanec

Káva na Ploše

ROZHOVORY

Všichni jednou doplujeme do přístavu

Rozhovor pro časopis MOSTY z 1. 12. 2020, ERIKA OUBRECHTOVÁ

Ustát vše, co nás lidsky vyvádí z rovnováhy

Rozhovor pro společenský magazín Salonky z 22. 9. 2020, HYNEK ŠNAJDAR

otevřená kniha

KNIHY

Všechno má svůj čas

Pavel Pechanec

obálka1.png

Pohyby duše

Pavel Pechanec

obálka1.png

Nový žaltář

Pavel Pechanec

obálka1.png

Jak to začalo? Pracovní listy ke Starému zákonu

Jana Pechancová, Pavel Pechanec

obálka1.png

KALENDÁŘ BISKUPA

White%20Flowers_edited.png

Duben 2021

1.4. jednání, administrativa, pastorační rozhovory, příprava textů pro tiskoviny, videokonference
2. 4. Velký pátek, příprava textů, čtení pašijí se svátostí pokání
3. 4. příprava textů aj. na Bílou sobotu, pobožnost s obnovou křestního slibu
4. 4. Hod Boží velikonoční, Přepeře od 10 hodin, pastorační rozhovory, jednání
5. 4. Pondělí velikonoční, bohoslužba Hradec Králové od 9.30 hodin
6. 4. jednání, administrativa, porada, křesťanská meditace online od 19 online
7. 4. videokonference hradecký vikariát, pastorační rozhovory, jednání, videokonference
8. 4. videokonference náchodský vikariát, pastorační rozhovory, porada Nový kalich, příprava textů
9. 4. biskupská rada, Olomouc
11. 4. 1. neděle po Velikonocích, bohoslužby SRDCE, KTERÁ CHYBÍ s modlitbami za oběti pandemie a jejich rodiny, Hradec Králové od 9.30 hodin
12. 4. videokonference pardubický vikariát, ukončení a odvoz sbírky potravin, odvoz floristické výstavy sbor, videokonference setkání mládeže 2021, administrativa
13. 4. videokonference – pastorační komise ÚR, jednání, administrativa, porada, křesťanská meditace online od 19 online
14. 4. videokonference liberecký vikariát, administrativa, pastorační rozhovory
15. 4. příprava textů, administrativa, pastorační rozhovory
18. 4. 2. neděle po Velikonocích, bohoslužba, Hradec Králové od 9.30 hodin
19. 4. videokonference Nový kalich, porada, pastorační rozhovory, videokonference teologicko-poradní sbor, příprava DR
20. 4. jednání, administrativa, pastorační rozhovory, videokonference DR, křesťanská meditace online od 19 online
21. 4. administrativa, pastorační rozhovory, porada Nový kalich
22. 4. administrativa, příprava textů pro tiskoviny, Den Země – Škodějov od 17 hodin
23. 4. pastorační rozhovory, jednání, příprava textů
25. 4. 3. neděle po Velikonocích, bohoslužba, Hradec Králové od 9.30 hodin, videokonference – Noc kostelů
26. 4. jednání arch. kancelář, pastorační rozhovory, administrativa, videokonference setkání mládeže 2021
27. 4. porada, administrativa, pastorační rozhovory, křesťanská meditace online od 19 online
28. 4. pastorační rozhovory, administrativa, jednání
30. 4. biblický seminář – videokonference, administrativa, pastorační rozhovory, příprava textů

White%20Flowers_edited.png

Březen 2021

1. 3. jednání, administrativa, pastorační rozhovory, příprava textů pro tiskoviny
2. 3. pastorační cesta po Libereckém vikariátu s Mosty, materiálem pro sčítání lidu atd., křesťanská meditace online od 19 online
3. 3. videokonference Liberecký vikariát, administrativa, pastorační rozhovory
4. 3. videokonference Náchodský vikariát, pastorační rozhovory, videokonference Nový kalich, porada
5. 3. jednání, administrativa, pastorační rozhovory, příprava textů pro tiskoviny
7. 3. 3. neděle postní – bohoslužba v Hradci Králové od 9.30 hodin
8. 3. videokonference Pardubický vikariát, videokonference setkání mládeže 2021, administrativa, pastorační rozhovory
9. 3. jednání, administrativa, porada, křesťanská meditace online od 19 online
10. 3. Hradecký vikariát v Hradci Králové, pastorační rozhovory, jednání
11. 3. pastorační rozhovory, administrativa, pastorační rozhovory, příprava textů
14. 3. 4. neděle postní – bohoslužba v Hradci Králové od 9.30 hodin
15. 3. jednání, administrativa, pastorační rozhovory, příprava textů pro tiskoviny
16. 3. administrativa, pastorační rozhovory, příprava textů, křesťanská meditace online od 19 online
17. 3. jednání, administrativa, diecézní rada – videokonference
19. 3. administrativa, pastorační rozhovory, příprava textů
21. 3. 5. neděle postní – bohoslužba v Hradci Králové od 9.30 hodin
22. 3. administrativa, pastorační rozhovory, porada
23. 3. jednání, administrativa, porada, křesťanská meditace online od 19 online
24. 3. administrativa, pastorační rozhovory, příprava textů pro tiskoviny
26. 3. jednání, pastorační rozhovory, příprava textů
28. 3. 6. neděle postní – Květná, bohoslužba v Hradci Králové od 9.30 hodin
30. 3. pastorační rozhovory, příprava textů, křesťanská meditace online od 19 online
31. 3. videokonference teologicko-poradní sbor, porada, pastorační rozhovory

bottom of page