top of page

Dotazník - vztah církve a sociální sítí


Obracím se na Vás s prosbou o shlédnutí a případnou podporu krátkého elektronického dotazníku

Dotazník jsem připravil spolu s V. Matějkovou, F. Sedlákem a T. Novákem. Představuje pokus o zmapování pohledu lidí na přítomnost naší církve v online prostředí sociálních sítí a webových stránek. Je také krokem k tomu, abychom zkusili podobné krátké formy výzkumu uvážlivě a střídmě používat k mapování života v naší církvi.


Děkuji Vám za čas, který shlédnutí a případné podpoře věnujete.


S přáním pokoje a požehnání pro Vaši službu


Vedoucí katedry praktické teologie HTF UK, Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.


Odkaz na online formulář:


Církev online


Jak důležitý pro Vás byl vztah s Církví československou husitskou v době pandemie prostřednictvím nových médií? Bude pro Vás tato forma vztahu s církví důležitá i nadále? Pomozte nám svým názorem rozvíjet službu Církve československé husitské v současném světě.
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page