top of page

KABINET TROJZEMÍ

Kabinet Trojzemí – středisko husitské diakonie je společenství, jehož cílem je pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel. Věnuje se jak poradenství v sociální oblasti, tak volnočasovým aktivitám a zprostředkování setkání zejména pro seniory a lidi s handicapem. Velmi aktivně se věnuje přeshraniční spolupráci v oblasti práce se seniory a lidmi s handicapem. Organizuje se zahraničními partnery setkání a workshopy a napomáhá tak k tvorbě nových kontaktů a vazeb jak mezi spolky a sdruženími, tak jednotlivci. Společně s německým partnerem se zabývá aktivitami poukazujícími na domácí násilí a možnostmi pomoci jeho obětem. Mottem střediska je budování pocitu sounáležitosti a pomoc druhým. Úzce spolupracuje se spolky a sdruženími v regionu Trojzemí, městem Hrádek nad Nisou a je nedílnou součástí života náboženské obce. V době pandemie se středisko aktivně zapojilo do šití a distribuce roušek a donášce léků a potravin seniorům. 


Kontakt:

Hedvika Zimmermannová

tel.: +420 723 255 696

hedvika.zimmermannova@ccsh.cz 

bottom of page