top of page

VÍRA, NADĚJE, LÁSKA

Morning Mist Over Trees

Výstava VÍRA, NADĚJE, LÁSKA 
počátek, vývoj a současnost Církve československé husitské 

Interaktivní putovní výstava byla zahájena dne 26. května 2017 ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. 
Touto výstavou jsme chtěli posílit zájem o křesťanské hodnoty v obecné rovině i v rámci Církve československé husitské. Hlavní přínos projektu spočívá v posílení povědomí o historii, činnosti a charakteristikách CČSH. Díky vytvoření mobilní výstavy tak můžeme do sborů jednotlivých náboženských obcí Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje v rámci Královéhradecké diecéze přivést návštěvníky všech věkových kategorií, kteří se budou moci blíže seznámit s činností církve v daném městě, v dané farnosti. Jedná se o 12 panelů cca 160x110 cm v dřevěných rámech. U každého panelu najdete jednu interaktivitu, která dalšími smysly předává informace týkající se tematicky daného textu. Snažili jsme se zapojit téměř všechny smysly – hraní husitských písní dle předlohy na xylofon, rozpoznávání liturgických předmětů pouze hmatovým vnímáním, stavění církevních staveb dle předlohy z dřevěných kostek, kotoučová hra Husiti x Křižáci…

Když jsme přemýšleli nad projektem výstavy VÍRA, NADĚJE, LÁSKA, počátek, vývoj a současnost Církve československé husitské, vycházeli jsme z toho, že bychom chtěli vyjádřit podstatu jednoho století života Církve československé husitské a obrazem přiblížit kořeny našeho společenství. Vše propojit v širším rámci a zároveň v jisté zkratce. Text pro panely připravil Pavel Pechanec. Koncepce výstavy, příprava pracovních listů, letáků, panelů a propojení interaktivit zajistila Jana Pechancová. Truhlářsky výstavu zpracoval pan Jiří Havelka. Na korekturách se ochotně podílela Jana Wienerová. K výstavě patří také doprovodná publikace stejného názvu jako výstava, kterou připravil Vladimír Hraba. (Víra, naděje, láska – počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské, Vladimír Hraba. ISBN 978-80-906490-4-0, formát 200x200, brožovaná, černobílá s fotografiemi, 50 stran.) Výstava je určena pro dospělé a také pro děti, tudíž s propojením pracovních listů celou výstavou návštěvníci mohou luštit tajenku. Tiskoviny pro výstavu vytiskla Tiskárna H.R.G. Litomyšl. Panely včetně grafického zpracování připravila firma PRINT-SHOP.cz, s.r.o. Za spolupráci při dohledávání obrazového materiálu v archivu děkujeme Martinu Jindrovi a Oldřichu Nováčkovi. Kostýmy a srdíčka ušila AMBRA – středisko Husitské diakonie.

Zdroje: Na panelech byly použity fotografie určené volně ke stažení nebo vlastní fotografie. Na panelu č. 5 dokumentace žádosti – Národní archiv, panel č. 7 foto Františka Bílka – GHMP, panel č. 11 Sbor kněze Ambrože 3D – vytvořil a poskytl Dominik Dvořák. Na panelech č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 poskytl fotografie ÚAM CČSH.

Výstava VÍRA NADĚJĚ LÁSKA – počátek, vývoj a současnost Církve československé husitské vznikla v Roce víry 2017 v rámci trienia – období příprav stého výročí vzniku Církve československé husitské. V Hradci Králové, květen 2017. www.ccshhk.cz. K 31. 12. 2020 výstava navštívila 18 náboženských obcí, kde vernisáží byla uvedena.

Výstava byla podpořena z Fondu rozvoje Královéhradecké diecéze CČSH, Ministerstvem kultury ČR a mnohými nejmenovanými, kteří rádi ochotně pomohli. Děkujeme.

Prohlédněte si výstavu přímo zde

Jak může výstava vypadat naživo

bottom of page