top of page

Téma roku
DOBROTA a VĚRNOST
2024

Doufej v Hospodina, konej dobro,

v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

Ž 37,3

Vítejte na stránkách Královéhradecké diecéze
Církve československé husitské

zvěř a rostlinstvo

V KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZI SE VĚNUJEME

Bohoslužby

a svátosti

Při bohoslužbách Bůh vstupuje do našeho života a působí na nás svým Slovem  a Duchem. Ve společenství s druhými prožíváme svou víru a vědomí Božího obdarování. V milosti Ducha svatého smíme v církvi zakoušet 7 svátostí: křest, biřmování, večeři Páně, pokání, manželství, útěchu nemocných, svěcení kněžstva.

Sociálně společenské

projekty

"Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův."  Chceme pomáhat všem potřebným - v naší diecézi působí diakonická střediska: 

Vydáváme a vzděláváme

Přijímáme spoluodpovědnost za společnost, v níž žijeme. Pro účely duchovního vzdělávání připravujeme:

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

logo KH ryba_edited_edited_edited.png
Marble Surface
Východ slunce nad pšeničné pole
Kalendář akcí

PODPORUJEME

Ručičky

Husitská diakonie

Snowcap hory

 

Trojzemí

White Structure

 

Ambra

Web se připravuje
design Concrete

Ubytovna Lázeňská

Architectural Structure

Pomáháme Ukrajině

sněhová vločka

Apartmány pod Sjezdovkou

Gray Structure

Domov

U spasitele

Zen Stones

Anonymní alkoholici

uklidňující Bell

 

Zvonohra

Abstract Structure

Terénní pečov. služba Semily

Děkujeme za finanční podporu v našich projektech

Snímek obrazovky 2022-06-01 v 14.54.55.png
logo KH kraje.png
liberecky-kraj.png
bottom of page