top of page

Vítejte na stránkách Královéhradecké diecéze
Církve československé husitské

Téma roku
TRPĚLIVOST a LASKAVOST
2023

Buďte vždy pokorní a mírní,

trpělivě se navzájem snášejte

v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha,

spojeni poutem pokoje. Efezským 4,2-3

zvěř a rostlinstvo

V KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZI SE VĚNUJEME

Bohoslužby

a svátosti

Při bohoslužbách Bůh vstupuje do našeho života a působí na nás svým Slovem  a Duchem. Ve společenství s druhými prožíváme svou víru a vědomí Božího obdarování. V milosti Ducha svatého smíme v církvi zakoušet 7 svátostí: křest, biřmování, večeři Páně, pokání, manželství, útěchu nemocných, svěcení kněžstva.

Sociálně společenské

projekty

"Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův."  Chceme pomáhat všem potřebným - v naší diecézi působí diakonická střediska: 

Vydáváme a vzděláváme

Přijímáme spoluodpovědnost za společnost, v níž žijeme. Pro účely duchovního vzdělávání připravujeme:

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

logo KH ryba_edited_edited_edited.png
Východ slunce nad pšeničné pole
Kalendář akcí
Marble Surface

PODPORUJEME

Ručičky

Husitská diakonie

uklidňující Bell

 

Zvonohra

vlny

Slyšení

hlasů

White Structure

 

Ambra

Web se připravuje
Snowcap hory

 

Trojzemí

Abstract Structure

Terénní pečov. služba Semily

Architectural Structure

Pomáháme Ukrajině

design Concrete

Ubytovna Lázeňská

Gray Structure

Domov

U spasitele

sněhová vločka

Apartmány pod Sjezdovkou

Rock Formations

Klub

vozíčkářů

Zen Stones

Anonymní alkoholici

Děkujeme za finanční podporu projektu Večery pro Mistra Jana

Snímek obrazovky 2022-06-01 v 14.54.55.png
pardubicky-kraj-logo-00o-1200x675-cropped.jpeg
liberecky-kraj.png
bottom of page