top of page

Dobruška

Telefon:

E-mail:

Adresa:

774 666 576

Zdeňka Nejedlého 668 Dobruška 518 01

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

60882204

2001001661/2010

Mgr. Erika Oubrechtová
farářka, telefon: 774 666 576
erika.oubrechtova@ccsh.cz

Bohoslužby:

každou neděli od 10.00 hodin
Husův sbor, v zimě modlitebna

Další aktivity:

Opočno od 14 hodin dle ohlášení
Biblické hodiny - každé úterý od 17.00 hodin

O OBCI

Husův sbor v Dobrušce je dílem opět stavitele Bohuslava Kubečka a jeho kanceláře Kubeček – Steklík. Už v roce 1924 ale vznikla myšlenka na velkolepou stavbu nového sboru. Byl patrně přímo osloven architekt Ladislav Machoně (1888–1973),1 který ve východních Čechách už od desátých let občasně působil.2 Jeho projekt přinášel koncepci monumentálního dekorativistického katolického chrámu s vysokou sedlovou střechou a úzkou samostatnou kampanilou, jaký navrhl třeba Karel Štipl pro Vinohrady v roce 1919, do prostředí husitské církve. Pozoruhodná byla na Machoňově plánu především z půdorysu sboru vysunutá stavba s jehlancovou věží, do níž architekt umístil kolumbárium. Pro nedostatek financí patrně stavba nebyla realizována. Sbor byl postaven až v letech 1934–1936. Milan Kudyn si všímá, že se jedná o jeden z mála sborů, kde jsou modlitebna, fara a kolumbárium řazeny za sebe v jedné ose,3 což navrhoval už Machoňův plán z 20. let.
Knežiště modlitebny bylo původně v duchu stavební směrnice osvětleno denním světlem střešním oknem, to bylo později kvůli údržbě zaslepeno. Interiér modlitebny obsahuje mnoho původních prvků – obložení či osvětlovacích těles. Původní prvky obsahuje i fara a kolumbárium.
PhDr. Ladislav Jackson

bottom of page